Nhà Thuốc Dân Thành - Trà Vinh
Số 70 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Thành Phố Trà Vinh, Trà Vinh.
Nhà thuốc Hữu Dũng - Trà Vinh
Khóm 2, thị trấn Châu Thành - Châu Thành - Trà Vinh
Nhà Thuốc 757 - Trà Vinh
60 Phạm Văn Nuôi, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh
Nhà Thuốc Dân Thành - Trà Vinh
Số 70 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Thành Phố Trà Vinh, Trà Vinh.
Nhà thuốc Hữu Dũng - Trà Vinh
Khóm 2, thị trấn Châu Thành - Châu Thành - Trà Vinh
Nhà Thuốc 757 - Trà Vinh
60 Phạm Văn Nuôi, Khóm 1, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Trà Vinh