Chú Hòa - Nhà thuốc Hòa Khoan Thanh Hóa
Đối Diện BV Huyện Cẩm Thủy-TT Cẩm Thủy-Thanh Hóa
Quầy Thuốc Mai Cân Thanh Hóa
33 đường Hòa Bình - TT Hà Trung - Hà Trung-Thanh Hóa,
Nhà Thuốc Hà Hinh Thanh Hóa
Ngã tư Minh Lộc- Hậ Lộc - thanh Hóa
Quầy Thuốc C liễu-CND Hậu Lộc Thanh Hóa
cnd hậu lộc,huyện hậu lộc,thanh hoá
Quầy Thuốc Hà Thu THanh Hóa
Khu 2- Thị Trấn Hậu Lộc- Thanh Hóa
Quầy Thuốc Thu Phương- Trần Thị Phương Thanh Hóa
Chợ cồn cao -hoa lộc -hậu lộc -Thanh Hóa
Quầy Thuốc Chị Oanh Thanh Hóa
Hoa Lộc - Hậu Lộc -Thanh Hóa , Dsĩ Đỗ Thị Oanh,
Quầy Thuốc Hữu Mai Thanh Hóa
Đại Hữu- Mỹ Lộc- Hậu Lộc- Thanh Hóa
Quầy Thuốc Số 94 Tới Huế Thanh Hóa
Thành Lộc - Hậu lộc- Thanh Hóa , Dsĩ Trần Thị Huế,
Quầy Thuốc Lê Hương Thanh Hóa
Tam Hòa - Hòa Lộc - Hậu lộc- Thanh Hóa ,
Quầy Thuốc Thắng Tuyên Thanh Hóa
Xã Hoằng Đức -Hoằng Hóa, Thanh Hóa,
Quầy Thuốc Cường Ngân (Lê Thị Ngân) Thanh Hóa
Chợ vực Xã Hoằng Ngọc- Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Bác Phê Hoằng Hóa Thanh Hóa
Tk Vinh Sơn-TT Bút Sơn-Hoằng Hóa,
Quầy Thuốc Cô Dịu Thanh Hóa
Xã Hoằng Thắng-Hoằng Hóa,