QT Bình MinH
315 Nguyễn Trãi -Phường Võ Cường –tp Bắc Ninh -Tỉnh Bắc Ninh
QT chị Hiền – Mão Điền
Xóm hồ -Mão Điền -Thuận Thành -Bắc Ninh
QT Chị Nguyễn Thị Oanh
Đông Du – xã Đào Viên – Quế Võ – Bắc Ninh
QT Kim Thu
Số 81 Trần Hưng Đạo – Bắc Ninh
Quầy thuốc Kim Thu
Số 81 Trần Hưng Đạo – TP. Bắc Ninh
Quầy Thuốc Chị Nguyễn Thị Oanh
Đông Du – xã Đào Viên – Quế Võ
Quầy thuốc Hiếu Nghĩa
Số nhà 51- Khu phố Yên Lã 2 - P. Tân Hồng
Quầy thuốc Chị Hiền
Xóm Hồ - Mão Điền - Thuận Thành
Quầy thuốc Bình Minh
315 Nguyễn Trãi - P. Võ Cường - TP. Bắc Ninh