Nhà thuốc Tân Minh
SN 332, Tổ 3, P. Nguyễn Thị Minh Khai- TP Bắc Kạn
Nhà thuốc Tân Minh
SN 332, Tổ 3, P. Nguyễn Thị Minh Khai- TP Bắc Kạn

Video