QT Nguyễn Thị Thủy
Thị Trấn Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang
QT Cô Kim Anh
Yên Dũng, Bắc Giang
La Văn Kiên
Đại lý 35, Vinh Quang, Danh Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Anh Phương
Kim Tràng, Tân Yên, Bắc Giang
Quầy Thuốc Cô Kim Anh
Yên Dũng, Bắc Giang
Nhà thuốc Anh Phương
Kim Tràng, Tân Yên
Nhà thuốc La Văn Kiên
Đại lý 35, Vinh Quang, Danh Thắng, Hiệp Hòa
Quầy Thuốc Nguyễn Thị Thủy
Thị Trấn Thanh Sơn, Sơn Động