Quầy thuốc Vũ Thị Thi
Số 51, Cách mạnh tháng 8, Thị trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế