Quầy Thuốc Bàn Len Thái Bình
Thôn Tây Chí, X.Hồng Giang, H. Đông Hưng- Thái Bình
Quầy Thuốc Trường Giang- Nguyễn Bá Trường Thái Bình
06 Bùi Sỹ Tiêm- TT Đông Hưng- Thái Bình
Quầy thuốc anh Cường Thái Bình
Ngã Tư La, Hưng Hà, Thái Bình
Quầy Thuốc Thanh Phòng Thái Bình
Ngã Tư La , Hưng Hà , Thái Bình
Quầy Thuốc Vinh Thắm Thái Bình
Ngã tư Việt Yên , Điệp Nông , Hưng Hà , Thái Bình . 0972486721
Quầy Thuốc Khánh Huyền Thái Bình
Khu Chợ Cẩm, X.Văn Cẩm , Hưng Hà , Thái Bình . Dsĩ Phạm Thị Huyền,
Quầy Thuốc Trung Tâm THái Bình
Số nhà 50, khu 2 , thị trấn Quỳnh Côi , huyện Quỳnh Phụ , Thái Bình 0355825929
Quầy Thuốc Cường Hương Thái Bình
An Ký Trung, Quỳnh Minh - H.Quỳnh Phụ - T.Thái Bình, Dsĩ Nguyễn Thu Hương,
Quầy Thuốc Tùng Nhung Thái Bình
Tân Thái, Quỳnh Hồng - H.Quỳnh Phụ - T.Thái Bình,
Quầy thuốc Huyền Trang Thái Bình
Quốc Tuấn, Kiến Xương, Thái Bình-SDT 0933.799.066
Quầy thuốc Tâm Xuyên Thái Bình
Thôn An Cơ,Bắc Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình, Dsĩ Nguyễn Thị Xuyên
Quầy thuốc Lanh Chung Thái Bình
Quang Minh- Kiến Xương- Thái Bình , Dsĩ Đặng Chung,
Quầy thuốc Trần Thị Mơ Thái Bình
Kiot Chợ Tiểu Hoàn- Tây Sơn -Tiền Hải -THái Bình
Nhà Thuốc Hà An Thái Bình
Chợ Ranh, Thụy Văn Thái Thụy, Thái Bình