Quầy Thuốc Phuowng Lâm
Đội 10 -thôn Tây - Tịnh Sơn -SƠn Tịnh -Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Trung Tâm
Phú Lâm Tây - Hành Thiện, Nghĩa Hành,Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Phi Yến
Q Lộ 1A Thi Phổ - Mộ ĐỨc -Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Nguyên Hoa
Ngã 4 Thạch Trụ - Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Tuyết Mai
QL 1A Trà Câu, đức phổ, quảng ngãi
Quầy Thuốc Hải Yến
Qlo 1A - TT Đức Phổ - Quảng Ngãi
Nhà Thuốc Vy Hạnh 2
496 Phan Đình Phùng , P.Chánh Lệ, TP. Quảng Ngãi
Nhà Thuốc Kim Nguyên
788 Quang Trung - TP Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Kim Hưng
TT Sông Vệ - Tư Nghĩa -Quảng Ngãi
Nhà Thuốc Minh Châu
174 Chu Văn An- TP Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Tuyết Nhung
Khối 2 TT Đức Phổ - Đức Phổ - Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Minh Tuấn
Thôn 6 Chợ Quán Lát - Đức Chánh Mộ Đức - Quảng Ngãi
Quầy Thuốc Tâm
TT Chợ Chùa - Nghĩa Hành- Quảng Ngãi
Nhà Thuốc Thanh Bình
215 Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi

Video