Quầy Thuốc 149
Xuyên Tây, Tt Nam Phước, Duy Xuyên,Quảng Nam( Đối Diện Bệnh Viện Duy Xuyên)
Hiệu Thuốc 421
Chợ Trà Kiệu, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quầy Thuốc MINH HIẾU
326 Hùng Vương, Tt Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Hiệu Thuốc 156
17 Hoàng Sa, Tt Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Hiệu Thuốc 153
Quốc Lộ 1A, Tt Nam Phước, Dx
Nhà Thuốc NHẤT PHI
Thôn An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên
Quầy Thuốc SINH THẢO
Chợ Nồi Rang, Duy Nghĩa, Duy Xuyên
Nhà Thuốc THU LAM
Thôn 5, Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam
Nhà Thuốc VINH THỦY
86 Trần Nhân Tông, Vĩnh Điện, Điện Bàn
Nhà Thuốc XUÂN
Chợ Bình Long, Điện Phước, Điện Bàn
Nhà Thuốc ANH NĂM
Chợ Phong Thử, Điện Thọ, Điện Bàn
Nhà Thuốc MINH THỊNH
Quốc Lộ 1A, Điện Thắng Nam, Điện Bàn
Nhà Thuốc MINH TRÂM
Xóm Bùng, Điện Hòa, Điện Bàn
Nhà Thuốc 182
Chợ Điện Hòa, Điện Bàn, Quảng Nam

Video