Quầy Thuốc Ái Liên Phú Thọ
Khu 2, Phú Lạc -Cẩm khê- Phú Thọ
Quầy thuốc Số 1- Nguyễn Thị Tích - Phú Thọ
D/C thôn đầu lô,TT đoan hùng , phú thọ ĐT: 0983200608
Quầy Thuốc Số 301 Chị Thùy Phú Thọ
SN 642, Phố Đồng Tâm,TT đoan hùng , Đoan Hùng, phú thọ , Dsĩ Nguyễn Thị Phương Thùy,ĐT: 0978958639
Quầy Thuốc Số 361 Đào Thị Kim Thảo Phú Thọ
Khu Thị Tứ- Cao Xá- Lâm Thao- Phú Thọ
Quầy thuốc Số 164 Chị Yến Phú Thọ
Khu 6 X. Hiền Lương, Hạ Hòa, Phú Thọ ,Dsĩ : Phan Thị Yên
Nhà thuốc Khánh Linh Phú Thọ
SN 122 Đường Nam, TT Phong Châu, Phù Ninh, Phú Tho
Quầy Thuốc Nguyệt Liễu Phú Thọ
Cổng chợ Phú lộc, Phù Ninh, Phú Thọ
Quầy Thuốc Hồng Ngọc Phú Thọ
Khu 6 X.Phú Lộc - Phù Ninh- Phú Thọ, Dĩ Vũ Hồng Ngọc,
Quầy Thuốc Trường Phương Phú Thọ
Số nhà 115- Tổ 2- Khu 6-TT Phong Châu- Phù Ninh- Phú Thọ, Dĩ Nguyễn Xuân Trường,
Quầy Thuốc Số 113 chị Yến Phú Thọ
Khu 3, Lệ Mỹ - Phù Ninh- Phú Thọ,
Quầy thuốc Phương Liên Số 29 Phú Thọ
Khu 4 TT thanh ba - H.Thanh Ba - T.Phú thọ
Quầy Thuốc Số 28- Nguyễn Thị Thúy Phú Thọ
Khu 2- Ninh Dân- thanh Ba- Phú Thọ
Quầy thuốc Hoàng Dương Phú Thọ
Khu 11 Khải Xuân Thanh Ba Phú Thọ , Dsĩ Lê Thị Dung,
Quầy Thuốc Số 16 chị Oanh Phú Thọ
Chợ Vàng- thanh Sơn- Phú Thọ , Dsĩ Đỗ Thị Ngọc Oanh,

Video