Nhà Thuốc Xuân Thiết
25B Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Nhà thuốc Tây Bình An
430 Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Nhà Thuốc Đức Hưng
499 thống nhất phan rang ninh thuận
Nhà Thuốc Xuân Thiết
25B Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Nhà thuốc Tây Bình An
430 Thống Nhất, Phan Rang, Ninh Thuận
Nhà Thuốc Đức Hưng
499 thống nhất phan rang ninh thuận

Video