Nguyễn Thị Thanh Huyền-Nghệ an
Xóm 7 chợ Hoa Sơn-TT.Anh Sơn - H.Anh Sơn- T.Nghệ an
Quầy thuốc Dương Thị Vui Nghệ An
Xóm 4 phúc sơn anh sơn nghệ an
Phòng khám Tây Phủ Diễn -nghệ An
Diễn Phúc-Diễn Châu-Na
Quầy thuốc Trụ Trinh- Phạm Thi Tuyết Trinh Nghệ An
thôn 7- Diễn kỷ- Diễn Châu- Nghệ An
Phòng KHám Yên Lý -Nghệ An
Diễn Yên-Diễn Châu-Na
Quầy thuốc Vi Thị Hiên Nghệ An
Diễn Hòa- Diễn Châu- Nghệ An
Đại Lý Nhung Hoài Nghệ An
Xóm 5- Diễn Thành- Diễn Châu- Nghệ An
Quầy thuốc Chị Liên Nghệ An
Chợ Diễn Hạnh -Diễn CHâu -nghệ An
Quầy thuốc Tú Phương Nghệ An
Xóm 4, Diễn Thịnh -Diễn CHâu -nghệ An
Quầy thuốc Oanh Vinh Nghệ An
Diễn Đồng- Diễn Châu- Nghệ An
Quầy thuốc CaoThị Hải Nghệ An
Xóm 7 , Diễn Liên - Diễn Châu- Nghệ An
Quầy thuốc Số 93 chị Thanh Nghệ An
Diễn Bích - Diễn Châu- Nghệ An
Siêu thị bé yêu Nana Kids Nghệ An
QL 48, Diễn Lâm, diễn châu- Nghệ An
Quầy thuốc Chị Thanh ĐL Nghệ An
Xóm Văn Đồng - Hiến Sơn- Đô Lương- Nghệ An

Video