Quầy Thuốc Lại Thị Minh Thư 06/07/1997 Lào Cai
AN 168- Duyên Hà-Tổ3- Phường Cốc Lếu- TP.Lào Cai- Lào Cai
Quầy Thuốc Số 1 anh Quý Lào Cai
Tổ 5 đường Hùng Vương- TT Bát Xát- Bạt Xát- Lào Cai ,
Quầy Thuốc Lại Thị Minh Thư 06/07/1997 Lào Cai
AN 168- Duyên Hà-Tổ3- Phường Cốc Lếu- TP.Lào Cai- Lào Cai
Quầy Thuốc Số 1 anh Quý Lào Cai
Tổ 5 đường Hùng Vương- TT Bát Xát- Bạt Xát- Lào Cai ,

Video