Nhà Thuốc Minh Hoàng
Số 28 - Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản - Lạc Sơn - Hòa Bình
Quầy thuốc số 61- Bùi Thị Thanh Xuân Hòa Bình
Phố Dương, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình
Nhà Thuốc Minh Hoàng
Số 28 - Phố Hữu Nghị - TT Vụ Bản - Lạc Sơn - Hòa Bình
Quầy thuốc số 61- Bùi Thị Thanh Xuân Hòa Bình
Phố Dương, Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình