Quầy Thuốc Hoàng Thùy Vân Hà Giang
1216 Tổ 9- TT Việt Quang- Quang Giang - Bắc Quang- Hà Giang
Quầy Thuốc Cát Tường 1 Hà Giang
TỔ 2, TT Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, QT Huyền Chung cũ
Quầy Thuốc Vàng Thị Lưu Hà Giang
Thôn Sang Phàng, X.Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang,
Quầy Thuốc Thủy Bích Hà Giang
Tổ 5- TT Việt Lâm- Vị Xuyên- Hà Giang
Nhà Thuốc Thu Thủy Hà Giang
Số 53B đường Nguyễn Thái Học , Tổ 10 - P.Minh Khai- TP.hà Giang ,Hà Giang, Dsĩ Nguyễn Quốc Việt,
Nhà Thuốc Lê Huyền Hà Giang
Số 37 đường Nguyễn Thái Học - P.Minh Khai- TP.hà Giang ,Hà Giang,
Phòng Khám Thu Đông Hà Giang
tổ 12 p.trần phú - TP.hà Giang ,Hà Giang,
Nhà Thuốc Hải Đăng Hà Giang
361b- lạc Long Quân- Tổ 8- Trần Phú- TP.hà Giang ,Hà Giang
Quầy Thuốc Thủy Bích Hà Giang
Tổ 5- TT Việt Lâm- Vị Xuyên- Hà Giang
Phòng Khám Bsĩ Thu Hà Giang
tổ 7 thị trấn yên minh, Yên Minh ,Hà Giang
Quầy Thuốc Hoàng Thùy Vân Hà Giang
1216 Tổ 9- TT Việt Quang- Quang Giang - Bắc Quang- Hà Giang
Quầy Thuốc Cát Tường 1 Hà Giang
TỔ 2, TT Tam Sơn, Quản Bạ, Hà Giang, QT Huyền Chung cũ
Quầy Thuốc Vàng Thị Lưu Hà Giang
Thôn Sang Phàng, X.Đông Hà, Quản Bạ, Hà Giang,
Quầy Thuốc Thủy Bích Hà Giang
Tổ 5- TT Việt Lâm- Vị Xuyên- Hà Giang