Hệ thống nhà thuốc Trung Sơn
57 Ngô Quyền, Phường 9, Thành phố Cà Mau

Video