Quầy Thuốc Bảo Châu
Ấp 2, Xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Quầy thuốc tây Quỳnh Chi - Bình Phước
số 115 đường Nguyễn Huệ, KP Thanh Bình, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước
Nhà Thuốc Trà Giang
844 Đường Phú Riềng Đỏ, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Quầy thuốc tây Cao Hằng - Bình Phước
Ấp 2 Tân Liên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước
Quầy thuốc Mai Hạnh - Bình Phước
Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
Quầy thuốc tư nhân Phương Lan 1 - Bình Phước
Tổ 1, KP3, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước
Quầy Thuốc Bảo Châu
Ấp 2, Xã Tân Thành, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Quầy thuốc tây Quỳnh Chi - Bình Phước
số 115 đường Nguyễn Huệ, KP Thanh Bình, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước
Nhà Thuốc Trà Giang
844 Đường Phú Riềng Đỏ, TX Đồng Xoài, Bình Phước
Quầy thuốc tây Cao Hằng - Bình Phước
Ấp 2 Tân Liên, TT Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước
Quầy thuốc Mai Hạnh - Bình Phước
Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
Quầy thuốc tư nhân Phương Lan 1 - Bình Phước
Tổ 1, KP3, TT Chơn Thành, huyện Chơn Thành, Bình Phước

Video