Nhà Thuốc Phương An
240 Bùi Quang Chiêu, KP2, Thị Trân Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre.
Nhà Thuốc Khải Hoàn
219 Bùi Quang Triêu, KP2, Mỏ cày Nam, Bến Tre
Nhà Thuốc Song Phương
Số 5, Đường Thái Hữu Kiếm, KP3, Thị Trấn Ba Tri, Bến Tre
Nhà Thuốc Phương An
240 Bùi Quang Chiêu, KP2, Thị Trân Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre.
Nhà Thuốc Khải Hoàn
219 Bùi Quang Triêu, KP2, Mỏ cày Nam, Bến Tre
Nhà Thuốc Song Phương
Số 5, Đường Thái Hữu Kiếm, KP3, Thị Trấn Ba Tri, Bến Tre

Video